Подаване на ДДС декларации в ЕС

Настоящите правила на Европейския съюз за данък добавена стойност изискват определени икономически оператори да се регистрират за целите на ДДС и да подават ДДС декларации във всички държави в ЕС, до които извършват доставки над определен праг. Soffin е единственият партньор в България на европейската мрежа AMAVAT, която предлага услуги по подаване на ДДС декларации във всички държави-членки на ЕС. Ако имате нужда от регистрация по ДДС в друга държава или подаване на ДДС декларации където и да е в ЕС, ние можем да помогнем.