Счетоводни услуги

Соффин предлага счетоводни и административни услуги на територията на страната. Клиентите ни принадлежат на различни сектори на икономиката, но се забелязва подчертан интерес от фирми във фотоволтаичния сектор.

Какво предлагаме

Ние ме доставчик на счетоводни услуги, услуги свързани с обработка на трудови възнаграждения, данъчни консултации и други спомагателни административни услуги. Гордеем се с нашата ефикасност и организация. Ефикаснотта ни позволява да се вместим във Вашия бюджет, а добрата организация и вътрешния контрол осигурява вашето (и нашето) спокойствие.

Ние сме реална фирма с реален офис. Соффин не е посредник, консултанска фирма или уеб-портал.

Услуги

services-accounting-and-reporting

Счетоводно-отчетни

Пълни счетоводно-отчетни услуги в съответствие с изискванията на местното законодателство и за управленски цели

Payroll

Flexible payroll services with perfect timing and uncompromising accuracy

Tax Planning

Intelligent tax planning allows you save considerable amounts of taxes without …

VAT filing in the EU

Helping multinationals ensure tax compliance in intragroup transfers

CoSec

Maintaining companies’ corporate data and ensuring legal compliance