Кои сме ние?

Соффин е частен и независим доставчик на счетоводни и корпоративни услуги. Офисът ни се намира в район Лозенец в София.
Гордеем се с нашата ефикасност и организация. Ефикаснотта ни позволява да се вместим във Вашия бюджет, а добрата организация и вътрешния контрол осигурява вашето (и нашето) спокойствие.

Ние сме реална фирма с реален офис. Соффин не е посредник, консултанска фирма или уеб-портал.

Работейки с нас Вие имате възможност:

  • Да избирате между таксуване на база на фиксирана месечна такса или на база на изразходвано време;
  • Да общувате и получавате отчети на български, английски и испански;
  • Да имате директен достъп до Вашият счетоводител;
  • Да разчитате на персонално отношение към Вашата организация;
  • Да се възползвате от нашата мрежа от изпитани професионални контакти;

Екип
Ангажираността на нашият екип с интересите на клиентите ни е сред основните причини за дълготрайните ни отношения с тях.

Конфиденциалност

Всеки в Soffin се ангажира да поддържа строгата поверителност на информацията на нашите клиенти. Всички записи на нашите клиенти се обработват, поддържат и съхраняват по сигурен начин в съответствие с вътрешните политики и са защитени с физически, организационни и технологични средства.